Interacco :: Header
Home arrow Gebruiksvoorwaarden van de website
Monday 17 December 2018
Menu
Home
Keuze uit
Frankrijk
Spanje
Portugal
Marokko
Alle appartementen
Meer Informatie
Hoe te reserveren
Algemene Voorwaarden
Veelgestelde vragen
Over ons
interacco.com
Informatie voor eigenaren
Privacybeleid ten aanzien van persoonsgegevens PDF Afdrukken E-mail
General

INTERACCO leeft de geldende wetgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens volledig na met de aan zijn activiteit verbonden vertrouwelijkheidverplichting. De gebruiker wordt ervan in kennis gesteld dat INTERACCO een computerbestand met persoonlijke gegevens onderhoudt, met als doelstelling de gebruiker te informeren over onze producten en de commercialisatie van de verleende diensten, alsmede de hieraan verbonden activiteiten.

INTERACCO heeft de benodigde technische maatregelen genomen om het volgens de aard van de behandelde persoonlijke gegevens en de omstandigheden waaronder deze worden verwerkt, vereiste beveiligingsniveau te handhaven. Dit, voor zover mogelijk en afhankelijk van de stand van de technologie, om te voorkomen dat deze gegevens worden gewijzigd, verloren gaan of dat toegang tot deze gegevens wordt verkregen dan wel dat deze worden bewerkt zonder autorisatie.

Op het moment dat een relatie wordt aangegaan met een klant, vraagt INTERACCO de klant om gegevens die essentieel zijn voor de diensten die INTERACCO verleent. Eveneens kan de gebruiker worden verzocht om op vrijwillige basis aanvullende gegevens te verstrekken welke worden aangewend voor informatie over en commercialisatie van de aangeboden diensten.

Wanneer om persoonlijke gegevens wordt gevraagd, wordt de klant of de gebruiker in kennis gesteld van de bestemming van de informatie, het doel waartoe de gegevens worden verzameld, de identiteit en het adres van degene die verantwoordelijk is voor het gegevensbestand en de bevoegdheid van de gebruiker tot het uitoefenen van zijn rechten tot toegang, rectificatie, annulering en verzet tegen het verwerken van zijn gegevens. De verzamelde persoonsgegevens worden met volledige vertrouwelijkheid behandeld en uitsluitend doorgegeven voor het vermelde doel en altijd met de instemming van de gebruiker of klant.

Alle privé correspondentie tussen INTERACCO en de klant wordt als vertrouwelijk beschouwd waarbij INTERACCO zich verplicht tot geheimhouding van persoonlijke gegevens, deze op te slaan en alle benodigde maatregelen te nemen om wijziging, verlies en niet-geautoriseerde bewerking van of toegang tot deze gegevens te voorkomen, overeenkomstig het gestelde in het Reglement van beveiligingsmaatregelen. Bovendien wordt alle andere informatie die de partijen met elkaar uitwisselen als vertrouwelijk beschouwd. Dit betreft informatie die door partijen als vertrouwelijk wordt gezien of informatie die slechts betrekking heeft op de inhoud van genoemde informatie. Het zichtbaar maken van gegevens via internet houdt niet de directe toegang tot deze gegevens in, tenzij de rechthebbende hier elke keer uitdrukkelijk in toestemt.

Om de informatie in ons gegevensbestand steeds geactualiseerd en correct te kunnen houden, verzoeken we onze klanten en gebruikers ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen of rectificaties van hun persoonlijke gegevens.

De gebruiker stemt ermee in dat INTERACCO gebruik kan maken van zijn gegevens (met betrekking tot het surfen op internet) met het doel hem te verwijzen (vanaf de browser of de software) naar publiciteit van derden (in overeenstemming met de bezochte websites) die hem van nut kan zijn in verband met de aan INTERACCO verzochte diensten.

 
Accommodaties zoeken
Start Datum
Eind Datum
Land
Regio
Prijzen
Volwassenen
 
Secure payment
Safe Site

Privacybeleid ten aanzien van persoonsgegevensGebruiksvoorwaarden van de website
45